Skip to content

Gweithgaredd

Rhifydd camau nad yw'n defnyddio llawer o ynni

Dechreuwr | MakeCode, Python | Botymau, Dangosydd LED, Mesurydd cyflymiad | Corff dynol, Lluosi, Mesuriad, Newidynnau, Offer perfformiad, Synwyryddion

Cam 1: Gwneud

Beth yw e?

Gwneud rhifydd camau gyda batrïau sy'n para'n hirach.

micro:bit gyda dangosydd gwag wedi'i gysylltu â esgid

Sut mae'n gweithio

 • Fel y Prosiect rhifydd camau mae'r rhaglen hon yn defnyddio'r mesurydd cyflymiad i gyfri cam bob tro mae'r micro:bit yn cael ei ysgwyd ac yn cadw'r cyfanswm mewn newidyn a elwir steps.
 • Mae angen mwy o bŵer i gadw'r goleuadau LED ar y micro:bit ymlaen. Mae'r rhaglen hon yn arbed ynni drwy ddim ond dangos y rhifydd camau pan fyddwch yn gwasgu botwm A.
 • Mae hyn yn golygu y bydd y batrïau yn para'n hirach, gan arbed arian, creu llai o wastraff a helpu'r amgylchedd.

Beth sydd ei angen arnoch

 • micro:bit (neu efelychwr MakeCode)
 • Golygydd MakeCode neu Python
 • pecyn batri (opsiynol)
 • rhywbeth i gysylltu'r micro:bit â'ch esgid neu'ch coes - llinyn, tâp neu felcro.

Cam 2: Codio

1from microbit import *
2steps=0
3
4while True:
5  if accelerometer.was_gesture('shake'):
6    steps += 1
7  if button_a.is_pressed():
8    display.scroll(steps)

Cam 3: Gwella

 • Addasu'r rhaglen fel bod botwm B yn gosod y cownter yn ôl i 0.
 • Mesur hyd eich cam a gwneud i'r micro:bit luosi hyn â nifer y camau i gyfrifo'r pellter rydych wedi'i gerdded.
 • Meddwl am ffyrdd o addasu prosiectau eraill i wneud i'r batrïau bara'n hirach.
Ariennir gan Lywodraeth Cymru / Funded by Welsh Government

Translation generously supported by the Welsh Government.