Skip to content

Gweithgaredd

LEDs sy'n tawelu

Dechreuwr | MakeCode, Python | Dangosydd LED | 3 Iechyd, Animeiddiad, Dilyniant, Iteriad

Cam 1: Gwneud

Beth yw e?

Troi eich micro:bit yn ddyfais ddigidol syml i'ch helpu i ymlacio drwy arafu a rheoleiddio eich anadlu gan ddefnyddio dilyniant animeiddio syml.

Mae'r prosiect hwn yn rhan o gyfres a grëwyd i gynnig gweithgareddau datrys problemau a phrototeipio i archwilio technoleg fel ateb i heriau'r Nodau Byd-eang ar gyfer Datblygiad Cynaliadwy.

Cyflwyniad

Canllaw codio

Sut mae'n gweithio

 • Adeiladu dilyniant animeiddio mewn dolen 'am byth' i barhau i'w redeg.
 • Defnyddio'r eiconau diemwnt parod mawr a bach i greu effaith curo.
 • Ychwanegu blociau oedi i arafu'r animeiddiad i gyflymder ymlaciol.
 • Defnyddio oedi hwy yng nghanol yr animeiddiad, efallai 2 eiliad sy'n 2000 milieiliad.
 • Profi eich cod yn efelychwr MakeCode i sicrhau ei fod yn gweithio yn ôl eich bwriad cyn ei drosglwyddo i'ch micro:bit.

Beth sydd ei angen arnoch

 • micro:bit (neu efelychwr MakeCode)
 • Golygydd MakeCode neu Python
 • pecyn batri (opsiynol)

Cam 2: Codio

Cam 3: Gwella

 • Newid yr amserau oedi i gyd-fynd â'r cyflymder anadlu sy'n well gennych.
 • Creu eich delweddau eich hun yn lle'r eiconau diemwnt.
 • Ychwanegu mwy o gamau i wneud eich animeiddiad yn fwy esmwyth.

Ariennir gan Lywodraeth Cymru / Funded by Welsh Government

Translation generously supported by the Welsh Government.