Skip to content

Gweithgaredd

Dis graffigol

Dechreuwr | MakeCode, Python | Dangosydd LED, Mesurydd cyflymiad | Ar hap, Cynrychiolaeth, Dewis, Rhif a gwerth lle, Tebygolrwydd

Cam 1: Gwneud

Beth yw e?

Prosiect dis sy'n edrych fel dis go iawn gyda phatrymau dotiau yn lle rhifau.

micro:bit yn cael ei ysgwyd yn dangos 5 dot ar ei ddangosydd LED

Sut mae'n gweithio

  • Fel y Prosiect dis mae'n defnyddio mewnbwn y mesurydd cyflymiad i sbarduno creu rhif ar hap rhwng 1 a 6 a'i ddangos ar allbwn y dangosydd LED pan fyddwch yn ysgwyd y micro:bit.
  • Yn lle dangos rhif, mae'r rhaglen hon yn defnyddio dewis i ddangos dotiau ar y dangosydd i gynrychioli'r rhifau, gan edrych fel y dotiau ar bob wyneb dis go iawn, gan ddibynnu ar ba rif ar hap a gynhyrchwyd.

Beth sydd ei angen arnoch

  • micro:bit (neu efelychwr MakeCode)
  • Golygydd MakeCode neu Python
  • pecyn batri (opsiynol)
  • papur â sgwariau ar gyfer dylunio eich wynebau dis eich hun (opsiynol)

Cam 2: Codio

Cam 3: Gwella

  • Gwneud i'r dangosydd glirio ar ôl ychydig eiliadau i wneud i'r batrïau bara'n hirach ac i'w gwneud hi'n amlwg pan fyddwch wedi rholio'r un rhif ddwywaith.
  • Llunio eich patrymau dot eich hun i gynrychioli pob rhif.
  • Gwneud iddo rolio rhifau uwch. Sut byddech yn eu cynrychioli ar allbwn dangosydd grid LED 5x5?
Ariennir gan Lywodraeth Cymru / Funded by Welsh Government

Translation generously supported by the Welsh Government.