Skip to content

Activitat

Dau gràfic

Novell | MakeCode, Python | Acceleròmetre, Pantalla LED | Aleatorització, Nombre i valor posicional, Probabilitat, Representació, Selecció

Pas 1: Crea-ho

En què consisteix?

Un projecte de dau que s'assembli a un dau real amb dibuix de punts en comptes de números.

una micro:bit essent sacsejada mostrant 5 punts en la pantalla dels leds

Com funciona

 • Com en el projecte "Dau", aquest fa servir les dades de l'acceleròmetre per generar un número a l'atzar entrar 1 i 6 i mostrar-lo en la sortida de la pantalla dels leds quan sacseges la micro:bit.
 • En comptes de mostrar un nombre, aquest programa fa servir "selecció" per mostrar punts en la pantalla representant els números, semblant als punts en cada cara d'un dau real, segons quin nombre aleatori hagi estat generat.

Què necessites

 • Micro:bit (o simulador MakeCode )
 • Editor MakeCode o Python
 • Piles (opcional)
 • Paper quadriculat per a dibuixar les teves pròpies cares del dau (opcional)

Pas 2: Programa-ho

1from microbit import *
2import random
3
4while True:
5  if accelerometer.was_gesture('shake'):
6    number = random.randint(1, 6)
7    if number == 1:
8      display.show(Image(
9      "00000:"
10      "00000:"
11      "00900:"
12      "00000:"
13      "00000"))
14    elif number == 2:
15      display.show(Image(
16      "00000:"
17      "00000:"
18      "90009:"
19      "00000:"
20      "00000"))
21    elif number == 3:
22      display.show(Image(
23      "00009:"
24      "00000:"
25      "00900:"
26      "00000:"
27      "90000"))
28    elif number == 4:
29      display.show(Image(
30      "90009:"
31      "00000:"
32      "00000:"
33      "00000:"
34      "90009"))
35    elif number == 5:
36      display.show(Image(
37      "90009:"
38      "00000:"
39      "00900:"
40      "00000:"
41      "90009"))
42    else:
43      display.show(Image(
44      "90009:"
45      "00000:"
46      "90009:"
47      "00000:"
48      "90009"))

Pas 3: Millora-ho

 • Esborra la pantalla després d'uns segons per fer que les piles durin més i per deixar clar quan s'ha tirat dues vegades el mateix nombre.
 • Dibuixa els teus propis models per representar cada nombre.
 • Fes que surtin nombres més alts. Com els representaries en una graella de 5x5 leds en la pantalla?