Skip to content

Gweithgaredd

Addurn Nadoligaidd

Dechreuwr | MakeCode | Dangosydd LED, Sain, Synhwyrydd golau | Iteriad, Synwyryddion

Cam 1: Gwneud

Beth yw e?

Trowch eich micro:bit yn addurn Nadoligaidd sy'n dangos seren yn fflachio ar y sgrîn LED cyn gynted ag y bydd yn tywyllu.

Mae'r ddau fideo hyn yn dangos i chi yr hyn y byddwch yn ei greu a sut i'w godio:

Sut mae'n gweithio

 • Mae'r rhaglen yn defnyddio synhwyrydd golau micro:bit i fesur lefelau golau.
 • Yna mae'n defnyddio bloc rhesymeg “if then else”.
 • Os yw'r lefelau golau yn llai na 100, mae'r micro:bit yn cael ei gyfarwyddo i ddangos dau eicon – seren fawr yna seren fach gyda seibiau yn y canol – mewn dolen am byth ar y sgrîn LED. Mae hyn yn creu'r animeiddiad.
 • Maedolen ddiddiwedd mewn rhaglen gyfrifiadurol yn gyfarwyddyd sy'n ailadrodd am byth.
 • Os yw'r lefelau golau yn fwy na 100, dywedir wrth y micro:bit i glirio'r sgrîn.

Beth sydd ei angen arnoch

 • micro:bit (neu efelychwr MakeCode)
 • Golygydd MakeCode
 • pecyn batri (dewisol ond argymhellir)
 • efallai y bydd ein canllaw sefydlu yn ddefnyddiol

Cam 2: Codio

1# Imports go at the top
2from microbit import *
3
4while True:
5  if display.read_light_level() < 100:
6    display.show(Image('90909:'
7              '09990:'
8              '99999:'
9              '09990:'
10              '90909'))
11    sleep(500)
12    display.show(Image('00000:'
13            '09090:'
14            '00900:'
15            '09090:'
16            '00000'))
17    sleep(500)
18  else: display.clear()
19  sleep(500)
20  

Cam 3: Gwella

 • Addaswch y trothwy y mae'r animeiddiad yn chwarae arno i weddu i'ch ystafell yn well.
 • Dywedwch wrth eich micro:bit i chwarae sain Nadoligaidd ar bwyso'r botwm A.
 • Gwnewch brosiectau Nadoligaidd eraill fel jiwcbocs sy'n canu alawon Nadoligaidd, neu larwm sy'n dod ymlaen pan fydd Siôn Corn yn cyrraedd Noswyl Nadolig!