Skip to content

Gweithgaredd

Jiwcbocs

Canolradd | MakeCode, Python | Botymau, Pinnau, Sain | Caledwedd a meddalwedd, Mewnbwn/allbwn, Sain

Cam 1: Gwneud

Beth yw e?

Gwneud peiriant cerddoriaeth sy'n chwarae gwahanol donau wrth wasgu botwm.

Mae'r ddau fideo hyn yn dangos i chi yr hyn y byddwch yn ei greu a sut i'w godio:

Cyflwyniad

Canllaw codio

Sut mae'n gweithio

 • Mae jiwcbocs yn beiriant sy'n chwarae gwahanol ganeuon pan fyddwch yn rhoi darn o arian i mewn ac yn dewis pa dôn rydych am ei chlywed wrth wasgu botymau.
 • Mae jiwcbocs y micro:bit hwn yn defnyddio clustffonau neu seinyddion wedi'u cysylltu i wneud sain fel y gwnaethom yn y Prosiect Gwneud ychydig o sŵn.
blaen y plwg clustffon wedi'i gysylltu â phin 0 micro:bit, rhan hir o'r plwg clustffon wedi'i gysylltu â GND ar micro:bit
 • Cysylltwch bin 0 micro:bit â blaen eich plwg clustffonau, a'r GND â rhan hirach y plwg clustffonau.
 • Pan fyddwch yn gwneud sain â'r micro:bit, mae pin 0 yn troi yn allbwn.
 • Mae'r rhaglen hon yn chwarae gwahanol donau parod os byddwch yn gwasgu botwm mewnbwn A neu fotwm B.

Beth sydd ei angen arnoch

 • micro:bit (neu efelychwr MakeCode)
 • Golygydd MakeCode neu Python
 • pecyn batri (opsiynol)
 • pâr o glustffonau, swnyn neu seinydd a fwyhawyd
 • dau gebl clip crocodeil

Cam 2: Codio

Cam 3: Gwella

 • Newid y tonau, er enghraifft rhoi cynnig ar PRELUDE neu ENTERTAINER Gallwch ddod o hyd i restr o'r holl donau parod y gallwch eu defnyddio yn Python yma.
 • Dangos gwahanol luniau, llythrennau, rhifau neu eiriau yn dibynnu ar ba dôn a ddewisoch.
 • Gwneud iddo chwarae tôn ar hap os byddwch yn ei ysgwyd.
Ariennir gan Lywodraeth Cymru / Funded by Welsh Government

Translation generously supported by the Welsh Government.