Skip to content

Gweithgaredd

Jiwcbocs

Dechreuwr | MakeCode, Python | Botymau, Pinnau, Sain, Seinydd | Caledwedd a meddalwedd, Mewnbwn/allbwn, Sain

Cam 1: Gwneud

Beth yw e?

Gwneud peiriant cerddoriaeth sy'n chwarae gwahanol donau wrth wasgu botwm.

Mae'r ddau fideo hyn yn dangos i chi yr hyn y byddwch yn ei greu a sut i'w godio:

Cyflwyniad

Canllaw codio

Sut mae'n gweithio

 • Mae jiwcbocs yn beiriant sy'n chwarae gwahanol ganeuon pan fyddwch yn rhoi darn o arian i mewn ac yn dewis pa dôn rydych am ei chlywed wrth wasgu botymau.
 • This micro:bit jukebox uses the A and B button inputs to play different built-in tunes.
 • If you have a micro:bit V2 with built-in speaker, you'll hear the sound straight away. You can also attach headphones to any micro:bit using crocodile clip leads:
blaen y plwg clustffon wedi'i gysylltu â phin 0 micro:bit, rhan hir o'r plwg clustffon wedi'i gysylltu â GND ar micro:bit
 • Cysylltwch bin 0 micro:bit â blaen eich plwg clustffonau, a'r GND â rhan hirach y plwg clustffonau.
 • Pan fyddwch yn gwneud sain â'r micro:bit, mae pin 0 yn troi yn allbwn.

Beth sydd ei angen arnoch

 • micro:bit (neu efelychwr MakeCode)
 • Golygydd MakeCode neu Python
 • pecyn batri (opsiynol)
 • a pair of headphones and two crocodile clip leads (optional)

Cam 2: Codio

1from microbit import *
2import music
3
4while True:
5  if button_a.was_pressed():
6    music.play(music.ODE)
7  if button_b.was_pressed():
8    music.play(music.BLUES)
9

Cam 3: Gwella

 • Newid y tonau, er enghraifft rhoi cynnig ar PRELUDE neu ENTERTAINER You can find a list of all the built-in tunes you can use in Python here.
 • Dangos gwahanol luniau, llythrennau, rhifau neu eiriau yn dibynnu ar ba dôn a ddewisoch.
 • Make it play a different tune if you shake it, press buttons A and B at the same time, or press the micro:bit's touch logo.
Ariennir gan Lywodraeth Cymru / Funded by Welsh Government

Translation generously supported by the Welsh Government.