Skip to content

Gweithgaredd

Pelydrau haul disglair

Dechreuwr | MakeCode, Python | Dangosydd LED | Dilyniant, Iteriad

Cam 1: Gwneud

Beth yw e?

Defnyddio eicon yr haul o Dyma'r haul i wneud animeiddiad pelydryn haul.

animeiddiad haul ar ddangosydd micro:bit

Sut mae'n gweithio

 • Mae'r rhaglen yn dangos dilyniant o luniau haul ar y dangosydd LED yn seiliedig ar yr un a wnaethom yn y prosiect Dyma'r haul.
 • Mae'n aros am 500 milieiliad (hanner eiliad) rhwng dangos pob delwedd i ganiatáu i chi ei gweld cyn dangos y ddelwedd nesaf.
 • Mae'r dilynant yn gwneud animeiddiad pelydrau haul yn dod o ganol yr haul.
 • Bydd y dilyniant yn ailddigwydd am gyhyd â bydd gan eich micro:bit bŵer gan fod y cyfarwyddiadau y tu mewn i ddolen am byth, neu ddiderfyn.
 • Defnyddir cyfrifiaduron yn aml i helpu animeiddwyr i wneud cartwnau a ffilmiau, gan greu rhith symudiad drwy ddangos dilyniant o ddelweddau ychydig yn wahanol un ar ôl y llall.

Beth sydd ei angen arnoch

 • micro:bit (neu efelychwr MakeCode)
 • Golygydd MakeCode neu Python
 • pecyn batri (opsiynol)
 • papur â sgwariau ar gyfer tynnu llun eich dyluniadau pelydrau haul eich hun (opsiynol)

Cam 2: Codio

1from microbit import *
2
3while True:
4  display.show(Image(
5    "00000:"
6    "00900:"
7    "09990:"
8    "00900:"
9    "00000"))
10  sleep(500)
11  display.show(Image(
12    "00000:"
13    "09990:"
14    "09990:"
15    "09990:"
16    "00000"))
17  sleep(500)
18  display.show(Image(
19    "90909:"
20    "09990:"
21    "99999:"
22    "09990:"
23    "90909"))
24  sleep(500)

Cam 3: Gwella

 • Cyflymu neu arafu'r animeiddiad wrth newid yr oediad 500 milieiliad.
 • Defnyddio eich dyluniad eich hun ar gyfer yr haul a'i belydrau.
 • Yn Python, defnyddio amrediad o rifau rhwng 1 a 9 i ddangos pelydrau'r haul yn pylu wrth iddynt fynd ymhellach o'r canol.
Ariennir gan Lywodraeth Cymru / Funded by Welsh Government

Translation generously supported by the Welsh Government.