Skip to content

Aktivnost

Kompas sjever

Srednji | MakeCode, Python | Kompas, LED zaslon | Booleova logika, Korištenje kompasa, Magnetizam, Odabir, Relacijski operatori, Senzori, Varijable

1. korak: Napravi

Što je to?

Ovaj jednostavni kompas pokazati će ti gdje je sjever.

micro:bit će na LED zaslonu prikazati slovo N pokraj kompasa usmjerenog prema sjeveru

Kako to radi

 • micro:bit ima senzor koji se zove magnetometar i koji mjeri magnetska polja. Senzor prepoznaje magnetsko polje Zemlje pa se tako može koristiti kao kompas.
 • Micro:bitov kompas treba prije prvog korištenja kalibrirati. Na zaslonu će se pojaviti igrica prema kojoj treba nagnuti micro:bit kako bi se upalile sve LED lampice i tada se može početi.
 • Program koristi beskonačnu (vječnu) petlju koja prikuplja očitanja kompasa i pohranjuje ih u varijablu koja se naziva 'ležaj'. Zatim se koristi naredba za izbor: jedna if... else naredba kojom se pokazuje N za sjever na LED zaslonuako je ležaj veći (>) od 315 stupnjeva ili manji od (<) 45. To znači da će tvoj micto:bit pokazivati sjever ako je usmjeren u pravom smjeru.

Što ti treba

 • micro:bit (ili MakeCode simulator)
 • Uređivač MakeCode ili Python
 • baterije (prema potrebi)
 • stati ne magnetske polove neke planete, poput Zemlje!

2. korak: Kodiraj

1from microbit import *
2compass.calibrate()
3
4while True:
5  bearing = compass.heading()
6  if bearing < 45 or bearing > 315:
7    display.show('N')
8  else:
9    display.show(' ')
10

3. korak: Unaprijedi

 • Učini kompas preciznijim tako da smanjiš raspon vrijednosti ležaja; smanji broj 45, a povećaj 315.
 • Dodaj kompasu ostale smjerove kako bi pokazivao istok, zapad i jug.
 • Dodaj zvuk koji će se oglasiti kad pokaže sjever kako bi kompas mogle koristiti i slabovidne osobe.
Kompletan kompas koji pokazuje numeričke vrijednosti za S, J, I, Z, SI, JZ itd.