Skip to content

Aktivnost

Potraga za blagom

Srednji | MakeCode, Python | LED zaslon, Radio | Komunikacija, Radiovalovi

1. korak: Napravi

Što je to?

Pomoću nekoliko micro:bitova i radijske komunikacije napravi igru potrage za blagom.

Micro:bit i karta s blagom

Kako to radi

 • Kao u projektu Signal kucajućeg srca (Heartbeat beacon) i ovdje se koriste dva različita programa, jedan koji šalje radijske signale te drugi koji ih prima.
 • Preuzmi program za signal (predajnik) na više micro:bitova, ali pazi da promijeniš brojku u varijabli id tako da je svaka drukčija. Svaki signalni uređaj nakratko na zaslonu pokaže svoj ID broj, tako da ćeš znati koij je koji. Pričvrsti baterije na signalne uređaj i zatim ih sakrij. Signali svakih 200 milisekundi (0,2 sekunde) odašilju svoj ID broj.
 • Na micro:bitove-tragače za blagom preuzmi kôd za prijamnik. To je jednaki program za sve prijamnike. Kada se približavaš signalu, program prijamnika pokaže ID broj kojega odašilje signal. Kada se udaljavaš zaslon će treperiti, a kada se približavaš neće.
 • Uvedi vlastita pravila igre – zabilježi brojeve i mjesta gdje su pronađeni ili uzmi micro:bitove koji su odašiljači. Pobjednik je tim koji ih pokupi najviše.

Što ti treba

 • Nekoliko micro:bitova i kompleti baterija
 • Uređivač MakeCode ili Python
 • dovoljno velik prostor za skrivanje signala - može biti u prostoriji ili vani

2. korak: Kodiraj

Signalni uređaj / predajnik

1from microbit import *
2import radio
3radio.config(group=1, power=1)
4radio.on()
5id = '1' # change this number for each beacon
6display.show(id)
7sleep(2000)
8display.clear()
9
10while True:
11  radio.send(id)
12  sleep(200)
13

Prijamnik

1from microbit import *
2import radio
3radio.config(group=1)
4radio.on()
5
6while True:
7  message = radio.receive()
8  if message:
9    display.show(message)
10    sleep(200)
11    display.clear()
12

3. korak: Unaprijedi

 • Mijenjaj snagu predajnika tako da pokriva veći ili manji prostor. Snaga može biti bilo koji broj od 0 do 7.
 • Još više oslabi radiosignal predajnika tako da ih bude teško pronaći – pazi da te micro:bitove ne stavljaš u metalne kutije, no ako neki micro:bit staviš, primjerice, u kartonsku ili plastičnu kutiju pa to zatim djelomice prekriješ metalnom folijom, radiosignal neće ići daleko.
 • Odašiljanje radiosignala troši struju pa možeš produljiti vijek baterija ako povećaš razmak između signala na više od 200 milisekundi.