Skip to content

Активност

Избор активности

Почетник | MakeCode, Python | Лед екран, Тастери | Одабир, Променљиве, Рандомизација

Корак 1: Уради

Шта је ово?

Тешко ти је да одлучиш шта ћеш да направиш? Нека micro:bit програм одабере за тебе!

Ова два видео-записа показују шта треба да направите и како то да програмирате:

Увод

Водич за програмирање

Како то ради

 • Притиском на дугме A micro:bit бира један случајан број између бројева 1 и 6.
 • број се чува у променљивој која се назива случајни_број.
 • Овај програм тестира случајни број користећи поступак одабира. У зависности од броја, различите активности ће бити приказане.
 • Не врши се тестирање ако се насумице одабере број 6 - зашто је то тако?

Шта вам је потребно

 • micro:bit (или симулатор у MakeCode)
 • MakeCode едитор
 • батерије (опционално)

Корак 2: Програмирај

1from microbit import *
2import random
3
4while True:
5  if button_a.is_pressed():
6    random_number = random.randint(1, 6)
7    if random_number == 1:
8      display.scroll('PE with Joe')
9    elif random_number == 2:
10      display.scroll('watch a movie')
11    elif random_number == 3:
12      display.scroll('play a board game')
13    elif random_number == 4:
14      display.scroll('tidy our rooms')
15    elif random_number == 5:
16      display.scroll('play a card game')
17    else:
18      display.scroll('learn a song')

Корак 3: Унапреди

 • Прилагоди га себи тако што у кôд додајеш сопствене активности.
 • Додај још активности.
 • Како бисте могли да умањите вероватноћу да вам програм каже да поспремите собу?