Skip to content

Активност

Светла на пљескање

Почетник | MakeCode, Python | Лед екран, Микрофон | Логичке операције, Одабир, Сензори

Корак 1: Уради

Шта је ово?

Претворите свој micro:bit у лампу која може да се укључује и искључује тапшањем или било којим гласним звуком.

Увод

Водич за програмирање

Шта сте научили

 • Како променити излаз као одговор на улазе са сензора
 • Како се користи Булова логика да бисте направили прекидач који се укључује и искључује када га покрене исти догађај

Како то ради

 • Програм користи променљиву која се зове Упаљено како би пратио стање светла: да ли је светло упаљено или није. Користимо је као посебну врсту променљиве, логичку променљиву. Логичка променљива може имати само две вредности: тачно (укључено) или нетачно (искључено).
 • Када микрофон детектује гласан звук, кôд мења вредност променљиве Упаљено постављајући њену вредност на Угашено.
 • То значи да када тапшете, ако је вредност променљиве Упаљено нетачно (и светла су искључена), тада вредност променљиве постаје тачно и програм укључује ЛЕД диоде.
 • Ако је вредност променљиве Упаљено тачно (и светла су била упаљена), тада вредност постаје нетачно и програм приказује празан екран тако што искључује ЛЕД диоде.

Шта вам је потребно

 • micro:bit
 • MakeCode или Python уређивач
 • батерије (опционално)

Корак 2: Програмирај

1from microbit import *
2lightsOn = False
3
4while True:
5  if microphone.was_event(SoundEvent.LOUD):
6    lightsOn = not lightsOn
7    if lightsOn:
8      display.show(Image('99999:'
9                '99999:'
10                '99999:'
11                '99999:'
12                '99999'))
13    else:
14      display.clear()
15  sleep(100)

Корак 3: Унапреди

 • Блок 'on loud sound' ('при гласном звуку') можете да направите мање или више осетљивим тако што блоку ‘on start’ ( ‘на почетку’) додате блок 'set loud sound threshold' ( 'подешена гранична вредност гласног звука'). Користите мање бројеве за тиши звук, а веће бројеве за гласније звукове. Видео изнад приказује поступак прогамирања.
 • У Python-у, за промену граничне вредности за јак звук можете да користите наредбу microphone.set_threshold(SoundEvent.LOUD, 128) - тако што ћете да промените вредност 128 у неку другу вредност између 0 и 255.
 • Направите да светла пуштају звук када се упале.
 • Користите звук за управљање другим пројектима, као што је паљење ЛЕД диода или серво мотора који су преко пинова повезани на ваш micro:bit уређај.