Skip to content

Aktivnost

Brojač

Početni | MakeCode, Python | LED zaslon, Tipke | 15 Život na kopnu, Ulaz (Input)/izlaz (Output), Varijable

1. korak: Napravi

Što je to?

Jednostavni projekt za brojenje.... preskoka, skokova, ptica koje vidiš kroz prozor - bilo čega!

Ova dva videa prikazuju što ćeš napraviti i kojim kodom:

Uvod

Vodič za kodiranje

Kako to radi

 • Ovaj program upotrebljava varijablu imena 'brojač' kojom se prati prebrojavanje.
 • Na početku se varijabla postavi na 0.
 • Svaki put kad pritisneš tipku B, varijabla se poveća za 1 i taj se broj pokaže na LED zaslonu.
 • Brojke veće od 9 ne ostaju na ekranu, no pritiskom na tipku A brojka se prikaže.
 • Brojač možeš poništiti ako istovremeno pritisneš tipke A i B.

Što ti treba

 • micro:bit (ili MakeCode simulator)
 • Uređivač za MakeCode
 • baterije (prema potrebi)

2. korak: Kodiraj

1from microbit import *
2
3count = 0
4display.show(count)
5
6while True:
7  if button_a.is_pressed() and button_b.is_pressed():
8    count = 0
9    display.scroll(count)
10  elif button_b.is_pressed():
11    count += 1
12    display.scroll(count)
13  elif button_a.is_pressed():
14    display.scroll(count)
15  sleep(100)

3. korak: Unaprijedi

 • Pronađi drugi način da poništiš brojač, primjerice, tako da streseš micro:bit.
 • Prikaži broj grafički – pokušaj sa stupčastim ili točkastim grafikonom.
 • Prikaži srce ili neki drugi znak kada broj dostigne određenu vrijednost – to može biti ciljani broj skokova ili neke druge vježbe.
 • Iskoristi radio kako bi broj poslao drugom micro:bitu koji služi kao udaljeni zaslon.