Skip to content

Aktivnost

Temometar s Fahrenheitima

Srednji | MakeCode, Python | LED zaslon, Senzor temperature, Tipke | Funkcije, Measurement, Ulaz (Input)/izlaz (Output)

1. korak: Napravi

Što je to?

Iskoristi jednostavnu funkciju za pretvaranje temperature očitane na micro:bitovu senzoru iz stupnjeva Celzija u Fahrenheite.

Kako to radi

 • micro:bitov procesor ima ugrađen toplinski senzor s kojega možemo očitati temperaturu u stupnjevima Celzija.
 • Za pretvaranje temperature u Fahrenheite koriste se funkcije.
 • Funkcija pretvoriCuF omogućuje ponovno korištenje koda za konverziju, recimo u programu za bilježenje najviše i najniže temperature.
 • Pritiskom tipke B na micro:bitu poziva se i izvodi funkcija pretvoriCuF umjesto da se koristi samo varijabla ili broj.
 • Temperaturu u Celzijima predajemo funkciji.
 • Funkcija preuzima broj pohranjen u varijabli nazvanoj C i pretvara ga u Fahrenheite tako da ga pomnoži s 1,8 i pribroji 32.
 • Funkcija vraća izračunati broj tako da se on prikaže kao izlaz na LED zaslonu kad se pritisne tipka B.
 • Ako se pritisne tipka A, prikazuje se temperatura u Celzijima.

Što ti treba

 • micro:bit (ili MakeCode simulator)
 • Uređivač MakeCode ili Python
 • baterije (prema potrebi)

2. korak: Kodiraj

3. korak: Unaprijedi