Skip to content

Activiteit

Fahrenheit thermometer

Gevorderd | MakeCode, Python | Knoppen, LED scherm, Temperatuur sensor | Functies, Invoer/Uitvoer, Meting

Stap 1: Maak het

Wat is het?

Gebruik een eenvoudige functie om Celsius metingen van de micro:bit temperatuur sensor om te zetten in Fahrenheit.

Zo werkt het

 • De processor van de micro:bit heeft een ingebouwde temperatuur sensor ingang die metingen in Celsius geeft.
 • Met behulp van functies kun je de temperatuur eenvoudig omrekenen naar Fahrenheit.
 • Met de functie convertCtoF kunt je de conversie code eenvoudig opnieuw gebruiken, bijvoorbeeld in een maximum minimum thermometer.
 • De functie wordt aangeroepen door convertCtoF te gebruiken in plaats van een variabele of een getal wanneer je op knop B op je micro:bit drukt.
 • We geven aan de functie de temperatuur in Celsius door.
 • De functie neemt dan het nummer dat eraan is doorgegeven, opgeslagen in een variabele met de naam C, en converteert het naar Fahrenheit door het te vermenigvuldigen met 1,8 en 32 toe te voegen.
 • De functie retourneert vervolgens het geconverteerde getal, zodat wanneer je op knop B drukt, de temperatuur wordt weergegeven in Fahrenheit op de LED display uitgang.
 • Als je op knop A drukt, wordt de temperatuur in Celsius weergegeven.

Benodigdheden

 • micro:bit (of MakeCode simulator)
 • MakeCode of Python editor
 • batterijpakket (optioneel)

Step 2: Codeer het

1from microbit import *
2
3def convertCtoF(C):
4  return C * 1.8 + 32
5
6while True:
7  if button_a.was_pressed():
8    display.scroll(temperature())
9  if button_b.was_pressed():
10    display.scroll(convertCtoF(temperature()))

Stap 3: Verbeter het