Skip to content

Aktywność

Termometr w stopniach Fahrenheita

Średnio zaawansowany | MakeCode, Python | Czujnik temperatury, Przyciski, Wyświetlacz LED | Funkcje, Pomiary, Wejście/Wyjście

Krok 1: Wykonaj to

Co to jest?

Użyj prostej funkcji, aby przekonwertować odczyty w stopniach Celsjusza z czujnika temperatury micro:bit na stopnie Fahrenheita.

Jak to działa

 • Procesor micro:bit zawiera wbudowane wejście czujnika temperatury, które daje odczyty w stopniach Celsjusza.
 • Korzystanie z funkcji pozwala łatwo przekształcić temperaturę na stopnie Fahrenheita.
 • Funkcja convertCtoF oznacza, że możesz z łatwością ponownie użyć kodu konwersji, na przykład w termometrze maksymalnym.
 • Funkcja jest wywoływana przez użycie convertCtoF zamiast zmiennej lub liczby po naciśnięciu przycisku B na micro:bit.
 • Przekazujemy do funkcji temperatury w stopniach Celsjusza.
 • Funkcja,następnie, bierze przekazaną jej liczbę, zapisaną w zmiennej o nazwie C, i przekształca na stopnie Fahrenheita, mnożąc ją przez 1.8 i dodając 32.
 • Następnie, funkcja zwraca przekonwertowaną liczbę, a więc po naciśnięciu przycisku B temperatura jest pokazywana na wyświetlaczu LED w stopniach Fahrenheita .
 • Po naciśnięciu przycisku A, temperatura jest pokazywana w stopniach Celsjusza.

Czego potrzebujesz

 • micro:bit (lub symulator MakeCode)
 • MakeCode lub edytor Pythona
 • pakiet baterii (opcjonalnie)

Krok 3: Napisz kod

1from microbit import *
2
3def convertCtoF(C):
4  return C * 1.8 + 32
5
6while True:
7  if button_a.was_pressed():
8    display.scroll(temperature())
9  if button_b.was_pressed():
10    display.scroll(convertCtoF(temperature()))

Krok 3: Ulepsz

 • Ulepsz wyświetlacz poprzez pokazanie 'C' lub 'F', kiedy temperatura jest wyświetlana w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita.
 • Utwórz własną funkcję, aby dodać konwersję do stopni Kelwina, gdy razem naciśniesz przyciski A i B.
 • Dodaj przekształcenie Fahrenheita do maksymalnego termometru lub termometru zewnętrznego.