Skip to content

Активност

Откуцаји срца

Почетник | MakeCode, Python | Лед екран | Анимација, Итерација (понављање), Низање корака (секвенца)

Корак 1: Уради

Шта је ово?

Учини да micro:bit срце куца користећи петље за креирање анимације.

Ова два видео-записа показују шта треба да направите и како то да програмирате:

Увод

Водич за програмирање

Како то ради

 • Програм приказује на micro:bit лед екрану срце које куца, коришћењем две уграђене слике: веће и мање срце.
 • Различите слике које се приказују једна иза друге стварају илузију покрета: срце које се повећава и смањује.
 • Након приказивања сваке слике, програм прави паузу пола секунде (500 милисекунди) пре приказивања следеће слике.
 • Анимација трајезаувек (непрестано) коришћењем бесконачне петље: она понавља секвенцу (део програма) са две слике и паузом све не искључимо micro:bit .
 • Коришћење петљи да би се нека радња понављала важна је идеја у програмирању: креирали смо анимацију која ће радити све док се micro:bit не искључи, а за то смо користили врло мало кода. Ово се још назива и итерација.

Шта вам је потребно

 • micro:bit (или симулатор у MakeCode)
 • MakeCode или Python уређивач
 • батерије (опционално)

Корак 2: Програмирај

1from microbit import *
2
3while True:
4  display.show(Image.HEART)
5  sleep(500)
6  display.show(Image.HEART_SMALL)
7  sleep(500)
8
9

Корак 3: Унапреди

 • Убрзај или успори куцање срца променом трајања паузе.
 • Покушај да анимираш било коју другу слику као на пример мали или велики дијамант (ромб) или квадрат.
 • Креирај своју анимацију користећи свој дизајн.