Skip to content

Активност

Унутрашњи - спољашњи термометар

Средње | MakeCode, Python | Лед екран, Радио, Сензор температуре, Тастери | Комуникација, Променљиве, Радио таласи, Температура, Улаз/излаз

Корак 1: Уради

Шта је ово?

Искористите два micro:bit - а како бисте даљински пратили спољашњу температуру.

Увод

Водич за програмирање

Како то ради

 • Овај пројекат користи два различита програма, један за спољашњи micro:bit који очитава температуру и преноси је на радио групом 23.
 • Спољашњи micro:bit користи сензор за температуру којим се мери колико је хладно или топло напољу.
 • Он користи радио-везу како би очитану вредност темературе послао micro:bit-у који се налази у затвореном простору.
 • Када micro:bit у затвореном прими очитану вредност температуре споља, он ту вредност чува у променљивој која се назива спољнаТемп.
 • Када притиснете дугме А за унос на унутрашњем micro:bit-у, он приказује сопствено очитану тренутну температуру на свом лед екрану као излаз.
 • Када притиснете дугме Б, приказује се очитавање вредности температуре споља која је сачувана у променљивој спољнаТемп.

Шта вам је потребно

 • Два micro:bit-а
 • MakeCode или Python уређивач
 • пакет батерија
 • Водо-непропусна посуда, на пример пластична кутија

Корак 2: Програмирај

Спољашњи сензор и предајник:

1from microbit import *
2import radio
3radio.config(group=23)
4radio.on()
5
6while True:
7  radio.send(str(temperature()))
8  sleep(5000)
9

Унутрашњи сензор и пријемник:

1from microbit import *
2import radio
3radio.config(group=23)
4radio.on()
5outdoorTemp = '-'
6
7while True:
8  message = radio.receive()
9  if message:
10    outdoorTemp = message
11  if button_a.was_pressed():
12    display.scroll(str(temperature()))
13  if button_b.was_pressed():
14    display.scroll(outdoorTemp)
15    

Корак 3: Унапреди

 • Покушајте да штедите батерије да трају дуже тако што ћете код спољашњег micro:bit -а искључити радио-везу када се не користи и да ређе шаље очитавање температуре.
 • Користите променљиве за праћење највеће и најмање забележене вредности температуре.
 • Калибришите очитавања на основу другог термометра да бисте видели да ли треба да прилагодите температуру micro:bit-а.