Skip to content

Camau cyntaf

Mewnbwn sain

Darganfod sut i ddefnyddio meicroffon parod y micro:bit newydd i reoli'ch rhaglenni a mesur seiniau o'ch cwmpas

Mae gan y micro:bit newydd â sain synhwyrydd meicroffon parod. Gall ymateb i seiniau uchel a thawel, a mesur pa mor swnllyd yw'ch amgylchedd hefyd.

Bydd y prosiectau hyn yn eich rhoi ar ben ffordd i greu cod gan ddefnyddio'r meicroffon:

Set 1: Ymateb i sain

Tri phrosiect sy'n defnyddio seiniau uchel a thawel fel sbardunau i wneud i bethau ddigwydd:

Diffodd cannwyll electronig

Set 2: Mesur sain

Tri phrosiect sy'n defnyddio'r meicroffon i fesur ac ymateb i lefel sain y seiniau o'ch cwmpas:

Dysgu mwy am feicroffon parod y micro:bit newydd.

Ariennir gan Lywodraeth Cymru / Funded by Welsh Government

Translation generously supported by the Welsh Government.