Skip to content

Camau cyntaf

LEDs a botymau

Dechrau dysgu amfewnbynnau ac allbynnau gyda LEDs a botymau eich BBC micro:bit

Bydd y setiau hyn o brosiectau a fideos yn dangos i chi sut i raglennu'r LEDs ac yn eich cyflwyno i rai o nodweddion eraill y micro:bit.

Mae pob set o brosiectau wedi'u cynllunio i gynyddu'ch dealltwriaeth a'ch hyder yn raddol, fel y gallwch weithio drwyddynt i gyd neu ddewis un i ddechrau arni!

Set 1: Eiconau ac anifeiliaid

Wrth ddilyn y gyfres hon o brosiectau, byddwch yn dysgu sut i greu gwahanol ddelweddau ar LEDs y micro:bit drwy gyfarwyddiadau olynol a defnyddio'r botymau. Wedyn, byddwch yn dod â'ch creadigaethau'n fyw gan ddefnyddio animeiddiadau a dolennau.

Goleuo'ch micro:bit â chariad drwy ddangos calon

Gwneud i galon eich micro:bit guro gan ddefnyddio dolennau

Set 2: Bathodyn emosiynau

Dilynwch y dilyniant hwn o brosiectau i greu bathodyn emosiwn gan ddefnyddio'r LEDs, botymau a mesurydd cyflymiad i roi gwybod i eraill sut rydych yn teimlo. Yn gyntaf, byddwch yn rhaglennu'ch micro:bit i ddangos wynebau hapus a thrist cyn gwneud iddynt fflachio ac wedyn dangos mwy o emosiynau pan fydd eich micro:bit yn cael ei ysgwyd.

Ysgwyd eich micro:bit i wneud i wyneb gwirion ymddangos

Set 3: Heulwen

Yn y dilyniant hwn o brosiectau, byddwch yn creu eiconau haul syml gan ddefnyddio’r LEDs ar eich micro:bit, gan greu dilyniannau i wneud i'r haul ‘ddisgleirio’ ac wedyn rhaglennu eich dyfais synhwyro heulwen eich hun.

Ariennir gan Lywodraeth Cymru / Funded by Welsh Government

Translation generously supported by the Welsh Government.